اخبار

عنوان تاریخ درج
حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق شاخصی کارآفرین 1400/03/25
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 14000319 1400/03/09
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 14000222 1400/02/20
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 14000219 1400/02/06
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري شاخصی کارآفرين مورخ98/07/30 1398/07/20
مجمع سالانه صندوق شاخصی کارافرین مورخ 1398/05/06 1398/05/05
مجمع مورخ 960928 1396/09/19
مجوز تمدید فعالیت صندوق 1394/11/13
مجمع سالانه صندوق 1394/03/12
پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار 1394/01/30
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین 1393/08/18
مجمع سالانه صندوق 1393/03/17
کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری و کارمزد ابطال 1392/09/24
بررسی عملکرد و تجربه صندوق‌ شاخصی کارآفرین در بازار سرمایه کشور 1392/09/04
مجمع صندوق 1392/08/20
مجوز فعالیت صندوق 1391/12/12
بازدهی صندوق 1391/11/21
مجوز تمدی فعالیت صندوق 1391/11/18
تمدید فعالیت صندوق 1391/10/18
برگزاری مجمع 1391/09/14
تعطیلات اجلاس 1391/06/01
صورتجلسه مجمع 1391/04/20
ضرورت افتتاح حساب در بانک کارآفرین برای سرمایه گذاران صندوق شاخصی کارآفرین 1390/02/13