بررسی عملکرد و تجربه صندوق‌ شاخصی کارآفرین در بازار سرمایه کشور

نویسنده: عزت‌اله صیادنیاطیبی
 توسعه کمي و کيفي بازار سرمايه کشور همراه با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ضرورت تنوع‌ بخشيدن به انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جذب سلايق مختلف را اجتناب‌ناپذير كرده است. بر اين اساس در سال‌هاي اخير انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طراحي و پياده‌سازي شده است که از آن جمله مي‌توان به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، صندوق‌هاي با درآمد ثابت با سود تضمين شده يا پيش‌بيني سود، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شاخصي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيکوکاري و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي اشاره کرد.
جهت مشاهده ادامه مطلب روی عنوان خبر کلیک شود .