مجمع سالانه صندوق

با سلام
احتراما به استحضار می رساند، جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین راس ساعت ١٥ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٤/٠٣/١٩ واقع در بلوار آفریقای شمالی - بلوار صبا- پلاک ٨ برگزار خواهد گردید