بازدهی صندوق

با سلام
    احترامآ به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند بازدهی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین طی ٦ ماه گذشته ٤٤/٢٦ درصد می باشد .