مجمع مورخ 960928

 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر رکن مدیر ثبت از بانک کارآفرین به کارگزاری بانک کارآفرین در تاریخ 960928 برگزار خواهد شد.