مجوز فعالیت صندوق

با سلام
   احترامآ به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین می رساند ، تمدید فعالیت این صندوق رسمآ اعلام گردید .